Danmarks største natur- og klimatilpasningsprojekt Sillebro Ådal i Frederikssund skal først og fremmest sikre, at centrale dele af byen ikke bliver oversvømmet. Foto: Frederikssund Forsynning
Danmarks største natur- og klimatilpasningsprojekt Sillebro Ådal i Frederikssund skal først og fremmest sikre, at centrale dele af byen ikke bliver oversvømmet. Foto: Frederikssund Forsynning
Nyhedsmagasinet Danske Kommuner nr. 13 / 2016

Kommuner bremses i grønne klimaløsninger

Statsligt regeltyranni tvinger oversvømmelsestruede kommuner til at fravælge billige løsninger og i stedet kaste sig ud i voldsomt dyrere kloakprojekter.
tekst Rudi Holm

Skøjtesø, snoede motionsstier, kælkebakke og flotte regnvandsbassiner. Frederikssund Kommune fik skabt et smukt rekreativt anlæg, da man for mere end to år siden anlagde Danmarks største natur- og klimatilpasningsprojekt Sillebro Ådal. Et anlæg, der først og fremmest er skabt for at hindre oversvømmelser af centrale dele af byen.

For Frederikssund Kommune og Frederikssund Forsyning var det en win-win situation at etablere et smukt naturanlæg som oversvømmelsesområde. Kommunen fik løst et presserende klimaproblem. Forsyningsselskabet sparede mange penge – opgraderingen af naturområdet kostede det halve af, hvad en udvidelse af kloaksystemet under jorden ville have gjort.

Frem til 1. januar 2016 kunne kommunerne bede spildevandsselskaberne finansiere løsninger a la den i Frederikssund med 100 procent. Fra i år er det slut. Forsyningerne kan nu kun finansiere 75 procent. De sidste 25 procent skal kommunerne selv betale. Dog kun hvis de vil have klimaløsninger over jorden. Vælger de i stedet en traditionel rørløsning under jorden skal forsyningsselskaberne fortsat betale 100 procent.

LÆS OGSÅ KL roser regeringen for klimatiltag

Skriv hvad du søger