Foto: Christian Ringbæk / Scanpix
Foto: Christian Ringbæk / Scanpix
Nyhedsmagasinet Danske Kommuner nr. 13 / 2016

Investeringer sikrer bedre liv og økonomi

Københavns Kommune har etableret en analysehed, der skal koordinere og undersøge effekten af de 24 milliarder kroner, som borgerne får i ydelse om året. Investeringstankegangen har vundet indpas i stadig flere kommuner, når det handler om forebyggende indsatser på det sociale område.

Mette er 22 år, er misbruger og har en sindslidelse. Hun er tilknyttet en ungdomsuddannelse for unge med særlige behov i Børne- og Ungdomsforvaltningen, en beskæftigelsesindsats i Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen, en boligrådgiver for hjemløse og misbrugere og et dagtilbud for sindslidende i Socialforvaltningen. Derudover modtager Mette kontakt- og uddannelseshjælp fra Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen, en socialydelse fra Socialforvaltningen og boligsikring fra Kultur- og Fritidsforvaltningen. Samlet får Mette syv forskellige ydelser fra fire forskellige forvaltninger.

Mette er et tænkt, men ikke urealistisk, eksempel på, at kommunen har behov for at undersøge effekten af de sociale indsatser og anlægge et fælles perspektiv på tværs af forvaltningerne.

København har over 160 forskellige velfærdsydelser til byens borgere, og i 2014 brugte Københavns Kommune i alt 24,1 milliarder kroner på ydelser, service og omsorgstilbud.

Skriv hvad du søger