illustration: Gitte Skov
illustration: Gitte Skov
Nyhedsmagasinet Danske Kommuner nr. 12 / 2016

Forråelse på arbejdspladsen er svær at tale om

På psykologistudiet lærte Dorthe Birkmose, at ondskab hørte 30’erne, 40’erne og 50’erne til og i dag er historie takket være vores gode uddannelsesniveau. Men i sit arbejde på sociale institutioner opdagede hun, at forråelse fortsat findes, om end det er stærkt tabubelagt.
tekst Sidsel Boye

Personalet på et beskyttet dagtilbud beslutter på et møde, at en af deres brugere, en hjerneskadet mand, ikke længere må arbejde i køkkenet, fordi han ikke kan overholde hygiejnereglerne. Da hans kontaktperson giver ham beskeden bliver han vred. Dels fordi de har snakket uden ham. Dels fordi han er virkelig glad for sit arbejde. Kontaktpersonen er ikke forberedt på hans modstand. De kommer op at skændes, men kontaktpersonen vinder. Blandt andet fordi det er lettere for hende end for den hjerneskadede at koncentrere sig og argumentere. Efterfølgende forlanger hun at få en undskyldning. Og hun får den, for hun er jo ansat.

For psykolog Dorthe Birkmose er denne lille hverdagsepisode ude fra en arbejdsplads god til at vise, hvordan afmagt hos en medarbejder risikerer at ende med krænkelse af den person, som i virkeligheden burde have hjælp.

– Det interessante ved netop denne episode er, at medarbejderen efterfølgende godt selv kunne mærke, at det, hun gjorde, ikke var i orden. Men kollegerne prøver at overbevise hende om, at det ikke er så slemt, og at de selv har oplevet noget lignende. I stedet for at anerkende fejlen bortforklarer de den, og er på den måde med til at lave en fælles værdi omkring underkastelse, som ligger milevidt fra arbejdspladsens officielle værdigrundlag.

Skriv hvad du søger