Mette Zahle er begejstret for den  opkvalificering, der følger med  kommunens samskabelsespolitik.  Her er hun til workshop som et led i diplomuddannelsen, og dagens emne  er individuel coaching. Foto: Tony Brøchner
Mette Zahle er begejstret for den opkvalificering, der følger med kommunens samskabelsespolitik. Her er hun til workshop som et led i diplomuddannelsen, og dagens emne er individuel coaching. Foto: Tony Brøchner
Nyhedsmagasinet Danske Kommuner nr. 11 / 2016

Programmeret til samskabelse

Samskabelse er så småt på vej til at blive hverdag i Ringkøbing-Skjern og dermed for 43 beboere og 130 medarbejdere i Center Bakkehuset. Til september arrangerer institutionen en markedsdag som det første skridt til at åbne sig for omverdenen og invitere lokalsamfundet på en helt ny slags naboskab.
tekst Sidsel Boye

Daglig leder Mette Zahle og hendes 130 medarbejdere i Center Bakkehuset i Videbæk er i fuld gang med at omprogrammere sig selv. Det er noget, de gør for at få hverdagen med 43 udviklingshæmmede beboere til at leve op til det nye mantra om, at velfærd så vidt muligt skal blive til i et samarbejde mellem kommunen, borgerne og alle mulige andre gode kræfter fra lokalsamfundet.

– Når vi nu skal til at lade andre – pårørende, frivillige, lokalsamfundet og virksomhederne – komme til fadet, så skal mit mindset som leder eksempelvis flyttes til, at jeg ikke nødvendigvis altid skal sidde for bordenden. Og uanset hvad kan det godt være angstprovokerende at skulle slippe nogle opgaver og give plads til, at andre kan komme til. Det er en ny kultur, som jeg og mine medarbejdere skal omprogrammeres til, og det sker ikke sådan natten over, konstaterer Mette Zahle.

Mette Zahle er en af 123 ledere og 123 udvalgte medarbejdere i Ringkøbing-Skjern Kommune, som i øjeblikket er godt i gang med en opkvalificering i form af et diplomforløb, så de kan være med til at bane vej for den kulturforandring, der ligger i at gå fra service til samskabelse og aktivt medborgerskab. Og selv om Mette Zahle bruger det lidt dramatiske ord omprogrammering, ser hun ud til at tage forandringen med sindsro.

Skriv hvad du søger