Projektet med telemedicin i Horsens forventes at medføre en samfundsøkonomisk gevinst. Men det skal først afdækkes i et ph.d.-studie (modelfoto). Foto: Mikkel Tariq Khan / Polfoto
Projektet med telemedicin i Horsens forventes at medføre en samfundsøkonomisk gevinst. Men det skal først afdækkes i et ph.d.-studie (modelfoto). Foto: Mikkel Tariq Khan / Polfoto
Nyhedsmagasinet Danske Kommuner nr. 11 / 2016

På forkant med telemedicin

156 borgere med kroniske sygdomme har i tre år været med i et telemedicinsk projekt. Med specialudstyr i hjemmet har de kunnet indsende data til sundhedspersonalet. En evaluering viser gode resultater. Men den manglende kontakt til sundhedspersonalet betyder dårligere behandling for nogen.

Det giver en bedre samlet behandling for flertallet, når kronisk syge tager en større del af ansvaret for deres egen behandling ved at benytte telemedicinsk udstyr. Men mindre kontakt med rigtige mennesker betyder for et fåtal, at behandling opleves som dårligere. Det er nogle af konklusionerne på et telemedicinsk projekt, som Horsens Kommune og andre aktører har arbejdet med i tre år. Borgerne lider alle af kroniske sygdomme som diabetes, lungesygdommen KOL og hjerteproblemer. Dertil kommer en gruppe ældre borgere, der har været i medicinsk behandling.

I en nyligt offentliggjort evaluring af ”Horsens på forkant med sundhed”, som projektet hedder, er 39 af borgerne blevet interviewet. De peger på en lang række gevinster af forsøget. Blandt de 25 borgere, som mener, at deres behandling er blevet bedre af at bruge telemedicinsk teknologi, er det for eksempel en øget såkaldt egenmestring, der er en positiv oplevelse. Det betyder kort sagt, at borgerne er blevet bedre til at håndtere deres sygdom.

Fordi de kronisk syge borgere selv er med til at måle, hvor højt deres blodsukker er, eller hvor godt deres lunger fungerer, kan de bedre følge med i deres sygdoms udvikling – altså om de får det bedre eller værre.

Skriv hvad du søger