På biblioteket i Græsted er der blandt andet en pædagog ansat. Ud over at læse højt for børnene, lærer hun dem også, hvordan man opfører sig på biblioteket, så de er klar til at bruge det, når de starter i skole. Alle foto: Steen Wrem
På biblioteket i Græsted er der blandt andet en pædagog ansat. Ud over at læse højt for børnene, lærer hun dem også, hvordan man opfører sig på biblioteket, så de er klar til at bruge det, når de starter i skole. Alle foto: Steen Wrem
Nyhedsmagasinet Danske Kommuner nr. 10 / 2016

Skoler og biblioteker smelter sammen

Gribskov Kommune har 12 års erfaring med at lade folkebiblioteket drive to af kommunens skolebiblioteker. Nu vil de være den første kommune til at lade folke-bibliotekerne drive alle skolebibliotekerne.
tekst Simon Lessel

Det er ikke sikkert, at det er en bibliotekar, man støder på som den første, når man træder ind på Græsted Bibliotek. Her arbejder en journalist, en pædagog, en lærer, en it-mand og to bibliotekarer. Det gør der, fordi Gribskolen har overgivet opgaven med at drive skolebiblioteket til folkebiblioteket i Gribskov.

– Fordelen er, at vi får langt mere ud af de ressourcer, vi har tilsammen. Vi udnytter fælles kompetencer, materialer og faciliteter, fortæller bibliotekschef i Gribskov Kommune Vibeke Steen om samarbejdet med skolen.

Et samarbejde der også rent fysisk kommer til udtryk, da lånerne skal ind gennem skolegården for at komme ind på biblioteket.

Skriv hvad du søger