Nyhedsmagasinet Danske Kommuner nr. 10 / 2016

Et løft til integrationsindsatsen i 2016

tekst

For mindre end et år siden var der ingen, der forestillede sig, at Europa ville opleve så massive flygtningestrømme, som vi ser nu. De første mange tusind flygtninge er allerede kommet fra asylcentrene til kommunerne. Og endnu flere er på vej. Det sætter kommunernes integrationsindsats under et kolossalt pres. 

Kommunerne kan ikke løfte udfordringerne alene. Alle skal bidrage. Regeringen, Folketinget, kommunerne, arbejdsmarkedets parter og civilsamfundet. Kun hvis alle løfter sammen, kan de mange flygtninge blive integreret på arbejdsmarkedet og i lokalsamfundet. En vellykket integration forudsætter, at flygtningene hurtigst muligt bliver en del af det danske arbejdsmarked. Og det skal være ordinære job på det private arbejdsmarked. Vejen er ikke flere offentlige støtteordninger.

For lidt over en måned siden blev to- og trepartsforhandlingerne indledt for at finde nogle af løsningerne på integrationsudfordringen. Her har KL arbejdet på at finde konkrete løsninger på de praktiske og økonomiske udfordringer. I sidste uge lykkedes det at komme i hus med forhandlingerne.

Det centrale element i trepartsforhandlingerne er en ny toårig integrationsuddannelse (IGU-uddannelsen). Et forløb, der har til formål at gøre flygtningene parate til et job og en fast tilknytning til arbejdsmarkedet. Det er virksomhederne og de faglige organisationer, der skal sikre, at forløbet bliver en succes og bliver brugt i stor skala. 

LÆS OGSÅ Økonomiforhandlinger på pause

KL vil ikke lægge skjul på, at aftalen med fordel kunne have indeholdt endnu flere værktøjer til at skabe job-åbninger på det private arbejdsmarked. Nu skal IGU-forløbet i gang. KL vil følge udviklingen tæt og vurdere, om aftalen fører til de ønskede resultater, for hvis det ikke lykkes, vil skatteyderne stå tilbage med regningen for at skulle forsørge de mange tusind flygtninge, der kommer til at stå uden for arbejdsmarkedet.

Med topartsaftalen anerkender regeringen den helt ekstraordinære indsats, kommunerne skal løfte, og at den må bidrage til løsninger, der minimerer presset på de kommunale budgetter i 2016. Kommunerne får samlet set godt en milliard i aftalen. Rammerne for opgaveløsningen bliver mere fleksible, samtidig med at der gives en økonomisk håndsrækning til at tackle boligudfordringen og den kommunale integrationsindsats.

Ingen ved, hvor mange flygtninge der vil melde sig ved den danske grænse i år eller næste år. Derfor har regeringen og KL allerede nu aftalt, at når økonomiforhandlingerne for 2017 går i gang, skal der igen ses på flygtninge- og integrationssituationen – både opgaverne og økonomien. Det er en udfordring, vi formentlig kommer til at drøfte mange år frem. •

Kommenter denne artikel

Skriv kommentar
Svar på dette indlæg: Et løft til integrationsindsatsen i 2016 Felter med * skal udfyldes
 
Se flere kommentarer

Skriv hvad du søger