Topartsaftalen har med ekstra midler til bl.a. boliger til flygtninge løst nogle af de praktiske problemer kommuner står med i 2016. KL’s formand Martin Damm (V) understreger, at det kan blive nødvendigt med en endnu en tillægsaftale i 2017. Foto: Polfoto
Topartsaftalen har med ekstra midler til bl.a. boliger til flygtninge løst nogle af de praktiske problemer kommuner står med i 2016. KL’s formand Martin Damm (V) understreger, at det kan blive nødvendigt med en endnu en tillægsaftale i 2017. Foto: Polfoto
Nyhedsmagasinet Danske Kommuner nr. 10 / 2016

En milliard til flygtninge

De danske kommuner får tilført godt en milliard kroner til at løfte flygtninge- opgaven efter regeringen og KL er blevet enige i topartsforhandlingerne. Broderparten af pengene går til flygtningeboliger.

Krisestemning blev afløst af tilfredshed, da regeringen og KL blev enige om at sende godt en milliard kroner ud i kommunerne i år. Det var resultatet af topartsforhandlinger, som blev afsluttet lige før parterne gik på påskeferie. Kommunernes formand Martin Damm (V) er afmålt tilfreds med aftalen.

– Den løser nogle helt konkrete praktiske problemer, som vores medlemmer står i. Altså i forhold til at modtage flygtninge, finde boliger til dem og integrere dem. De indsatser kan ikke lade sig gøre uden penge, og det har vi så fået nu. I en perfekt verden kunne man ønske sig mere, men aftalen er et godt afsæt til at komme videre med opgaven, siger Martin Damm.

Den klart største pose penge er afsat til både permanente og midlertidige boliger. Dels bliver der afsat 640 millioner kroner i år til at dække tre fjerdedele af det såkaldte grundkapitalindskud, som kommunerne normalt skal dække, når der bliver opført almene boliger. Det vil ifølge aftaleteksten gøre det muligt at bygge omkring 10.000 små og billige boliger, som kommunerne får fuld anvisningsret over.

Midlertidig løsning

Skriv hvad du søger