For 55 kommuners vedkommende omgjorde klagenævnet ingen af deres afgørelser på specialundervisningsområdet i 2015. Foto: Kristina Kontoniemi / Polfoto
For 55 kommuners vedkommende omgjorde klagenævnet ingen af deres afgørelser på specialundervisningsområdet i 2015. Foto: Kristina Kontoniemi / Polfoto
Nyhedsmagasinet Danske Kommuner nr. 08 / 2016

Klagenævn finder fejl i fire ud af fem sager

Klagenævnet for Specialundervisning har i hele 2015 fundet formelle fejl i 78 procent af klagesagerne, og i 58 procent af sagerne går nævnet imod kommunens afgørelse. Især når klagerne handler om specialtilbud til ordblinde.

Ud af 289 sagsmapper har Ankestyrelsens Klagenævn for Specialundervisning fundet såkaldte formelle fejl i næsten fire ud af fem. Det viser nævnets årsrapport for 2015. De formelle fejl er ifølge klagenævnsmedlem Lene Hatt for en stor dels vedkommende fodfejl i kommunens behandling af sagerne.

– Vi ser mange sager, hvor man for eksempel ikke har været opmærksom på, at klagenævnet har skiftet adresse og derfor ikke får angivet den rigtige adresse. Og i andre tilfælde er det fordi, man ikke er opmærksom på de korrekte klagefrister, forklarer Lene Hatt, der er byrådsmedlem for SF i Guldborgsund Kommune.

Hun fortæller, at mange kommuner i løbet af det sidste tiår har besluttet, at det er skolelederen og ikke forvaltningen, der træffer afgørelsen i sager om specialundervisning.

Skriv hvad du søger