Foto: Jakob Carlsen
Foto: Jakob Carlsen
Nyhedsmagasinet Danske Kommuner nr. 07 / 2016

Kommunale ledere får topkarakterer

Centerchef Birger Kjer Hansen er censor på den offentlige lederuddannelse, og han er begejstret for, hvad han hører ved eksamensbordet. Hans forhåbning er, at lederne efterfølgende får lov at spille med deres nye muskler ude i kommunerne.
tekst Sidsel Boye

Det er vigtigt, at ledere udvikler evnen til at lede opad i deres organisation, så de kan levere det kreative medspil og være med til at håndtere udfordringer og muligheder i en større sammenhæng. Og det er vigtigt, at de kan se sig selv i den store sammenhæng.

Det er en af pointerne, som Birger Kjer Hansen, centerchef i Lyngby-Taarbæk, har fået med sig fra jobbet som censorformand på den offentlige lederuddannelse igennem snart fem år. Som censor har han et unikt indblik i det kæmpe uddannelsesløft på lederområdet, der er i gang i kommunerne.

Som embedsmand og vicekommunaldirektør i Lyngby-Taarbæk Kommune er han ikke typen, der rutter med superlativerne, men han kan se nogle klare styrker i den offentlige lederuddannelse, som blev opfundet i kølvandet på trepartsdrøftelserne efter kommunalreformen.

Skriv hvad du søger