Foto: Colourbox
Foto: Colourbox
Nyhedsmagasinet Danske Kommuner nr. 07 / 2016

Fodbold skal integrere unge asylansøgere

Langeland Kommune og de lokale fodboldklubber indgår større integrationssamarbejde for at hjælpe asylansøgere og flygtninge.
tekst Rudi Holm

Langelands borgmester, Bjarne Nielsen (V), udlændinge-, integrations- og boligminister Inger Støjberg (V) og DBU’s formand, Jesper Møller, sparkede i denne uge et nyt samarbejde i gang for cirka 90 uledsagede asylansøgere mellem 14 og 17 år på Langeland. 

Det toårige samarbejde skal fremme integrationen af de unge og deres forståelse af dansk foreningskultur gennem skoleundervisning og fodbold. DBU Fyn vil gennem faglig undervisning bygget på basale undervisningsformer blandt andet udvikle de unges sprogfærdigheder.

Efter tre måneders undervisning er det planen, at deltagerne tilknyttes de lokale fodboldklubber på Langeland og gerne for at komme på hold og spille med i de lokale turneringer.

Skriv hvad du søger