Foto: Colourbox
Foto: Colourbox
Nyhedsmagasinet Danske Kommuner nr. 06 / 2016

Klap lige hesten i forhold til EU-lov om databeskyttelse

EU’s databeskyttelsesforordning forventes endeligt vedtaget i løbet af foråret. Den har stor betydning for kommunernes praksis, men der er dog god grund til at tage den med ro med implementeringen, for der er stadig meget, der er uafklaret.

EU er på vej med en ny forordning, der sætter nye rammer for private virksomheders og offentlige myndigheders omgang med borgernes personlige data. Den nye databeskyttelsesforordning har været fire år undervejs i EU-systemet. En forordning betyder i EU-sprog en lov, som gælder umiddelbart i alle lande. 

Databeskyttelsesforordningen vil i Danmark komme til at erstatte den gældende persondatalov, og kommunerne skal følge de nye regler forventeligt fra medio 2018. 

Parlamentet og Ministerrådet stemmer i løbet af foråret om den samlede databeskyttelsespakke, der udover databeskyttelsesforordningen også indeholder et direktiv vedrørende beskyttelse af personoplysninger i forbindelse med politisamarbejde og retligt samarbejde i kriminalsager. Først efter denne formelle vedtagelse kendes det præcise tidspunkt for, hvornår reglerne får virkning for kommunerne.

Skriv hvad du søger