På KL’s delegeretmøde i 2015 blev afstemningsspandene taget i brug. Noget tyder på, at de skal findes frem igen i år. Foto: Michael bo Rasmussen / Baghuset
På KL’s delegeretmøde i 2015 blev afstemningsspandene taget i brug. Noget tyder på, at de skal findes frem igen i år. Foto: Michael bo Rasmussen / Baghuset
Nyhedsmagasinet Danske Kommuner nr. 05 / 2016

KL-delegerede skal drøfte forhandlingsmandat

Et flertal i Frederikshavn byråd stiller med et beslutningsforslag på KL’s topmøde om at snævre rammerne ind for kommunernes forhandlere.
tekst Rudi Holm

De kommende økonomiforhandlinger med regeringen og det forhadte omprioriteringsbidrag bliver et centralt emne på KL’s topmøde den 10. og 11. marts. Blandt andet skal et beslutningsforslag om at indsnævre rammerne for økonomiforhandlingerne med finansministeren behandles på mødet. Forslaget er sendt ind af Frederikshavn Kommune.

– Hvis regeringen fastholder omprioriteringsbidraget i kommunernes økonomiaftale, vil det medføre besparelser i Frederikshavn Kommune på 25 millioner kroner næste år. Det vil nødvendigvis igen kræve fyringer inden for områderne børn, skole og ældrepleje. Det mener vi ikke, at serviceniveauet i Frederikshavn kan holde til, fortæller initiativtager til forslaget, byrådsmedlem Ida Skov fra Enhedslisten på Enhedslisten Frederikshavns hjemmeside.

På det seneste byrådsmøde i Frederikshavn fik Enhedslisten opbakning fra et flertal bestående af Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og SF til at behandle forslaget om KL’s forhandlingsmandat på topmødet.

Skriv hvad du søger