Modelfoto: Mads Jensen / Scanpix
Modelfoto: Mads Jensen / Scanpix
Nyhedsmagasinet Danske Kommuner nr. 04 / 2016

Kommuner vil skabe robuste børn

Danske unge døjer med stress, angst og depressioner. Udviklingen får flere kommuner til at arbejde bevidst med at styrke børns mentale sundhed.

Det står sløjt til med trivslen blandt børn og unge. Mange mistrives og et stigende antal får en psykisk sygdom. På KL’s årlige sundhedskonference i sidste uge gav professor Pernille Due et nedslående overblik. 

– Det går den helt forkerte vej. Blandt de 13-årige har flere og flere daglige symptomer på mistrivsel. Det bekymrer os meget, fordi angst og depression udvikler sig hurtigt. Det kan få store konsekvenser for de unges fremtid i form af frafald fra uddannelse, løs tilknytning til arbejdsmarkedet og marginalisering, siger Pernille Due fra Statens Institut for Folkesundhed. 

Pernille Due er forfatter til rapporten ”Børns og unges mentale helbred”, som beskriver det stigende antal børn og unge, som mistrives, og de store samfundsøkonomiske udgifter, der er forbundet med det. 

Skriv hvad du søger