Foto: Colourbox
Foto: Colourbox
Nyhedsmagasinet Danske Kommuner nr. 04 / 2016

Hovedstaden dumper sorte aktier

Et forslag fra Enhedslisten om, at Københavns Kommune skal dumpe samtlige investeringer i firmaer, der har baseret deres forretning på fossile brændstoffer, bliver nu realiseret. I november vedtog Borgerrepræsentationen, at forvaltningen skulle undersøge, om det var muligt at rense Københavns knap syv milliarder investeringskroner for aktier og obligationer i sort energi. Det har økonomiforvaltningen arbejdet på og er nu klar med en løsning, som økonomiudvalget kan behandle på næste møde.

– København er en af verdens grønneste byer, og vi arbejder benhårdt på selv at blive verdens første CO2-neutrale hovedstad. Derfor virker det helt forkert, at kommunen stadig investerer i olie, kul og gas. Det skal vi have ændret, siger overborgmester Frank Jensen i en pressemeddelelse.

Indtil videre har det været stort set umuligt for kommuner at fravælge de sorte aktier, fordi ingen investeringsforeninger tilbyder rent grønne porteføljer. Men Københavns Kommunes pengetank er så stor, at den som den eneste kommune i landet har sin egen investeringsforening. Og her er det muligt at udskille investeringer i fossile brændstoffer som kul, olie og gas. •  jki@kl.dk 

Skriv hvad du søger