Illustration: Gitte Skov
Illustration: Gitte Skov
Nyhedsmagasinet Danske Kommuner nr. 03 / 2016

Når kontanthjælpsloftet rammer skal børn sikres tag over hovedet

Med lavere kontanthjælpsydelser er der risiko for stigende børnefattigdom og familier, der må gå fra hus og hjem. Socialrådgiverne frygter, at flere fattige familier er i fare for at få anbragt børnene i plejefamilier.
tekst Anne-Mette Bonde

Regeringens kontanthjælpsloft, der snart træder i kraft, skal gøre det mere attraktivt at være i arbejde fremfor at blive forsørget af det offentlige. ”Det skal kunne betale sig at arbejde” lyder parolen. Men hos Dansk Socialrådgiverforening forudser man et stigende antal børn, som på grund af fattigdom kommer til at mangle basale ting som tøj og mad, når kontanthjælpsloftet rammer de svage familier. 

– Problemet opstår, når fattigdommen i en familie er så stor, at det går ud over børnenes trivsel og udvikling, siger Majbrit Berlau, der er formand for Dansk Socialrådgiverforening.

Sat på gaden

Kontanthjælpsloftet sætter en øvre grænse for, hvor meget kontanthjælpsmodtagere samlet set kan modtage i offentlig støtte. Desuden skal kontanthjælpsmodtagere arbejde minimum 225 timer i løbet af et år for at opretholde retten til kontanthjælp. Kommunernes socialforvaltninger er nervøse for, hvordan de skal håndtere den børnefattigdom, som vil stige som følge heraf. Majbrit Berlau er ikke i tvivl om, at det er et massivt samfundsproblem, som kommunerne må finde en løsning på, så de er klar til at handle, når kontanthjælpsloftet træder i kraft til april i år. Kombinationen af et dyrt boligmarked med alt for få billige boliger og lavere kontanthjælpsydelser vil give flere boligudsættelser. Og når en familie ikke længere har tag over hovedet må der sættes ind for at sikre børnenes ve og vel.

 – Hvis en familie bliver sat ud af deres bolig, rammer det børnene hårdt. Her må vi ind som fagfolk og vurdere, om der skal sættes andet i værk for at sikre børnenes trivsel. For i Danmark må børn ikke leve på gaden, siger Majbrit Berlau.

Skriv hvad du søger