Nyhedsmagasinet Danske Kommuner nr. 35 / 2015

Du vælger selv din indflydelse

Vi skal opsøge, opfordre og prikke. Vi skal ryste posen og arrangere vores møder på nye måder. Og vi skal i gang nu, hvis vi skal nå at rykke inden næste valg, skriver de tre kvindelige medlemmer af KL’s bestyrelse i denne kronik om den manglende ligestilling mellem mænd og kvinder i kommunalpolitik.
tekst Mette Touborg (SF), Lejre, Anna Mee Allerslev (R), København og Kirsten Terkilsen (V), Hedensted.

2015 går på hæld. Gran, lyskæder og julehjerter har fortrængt de sidste valgplakater fra folkeafstemningen. Med julen kommer nytåret og tiden til at gøre status. Der er meget at fejre, men det er også anledningen til at stoppe op og spørge os selv, om vi nu har gjort det godt nok. Det gælder også i demokratiet. I 2015 fejrede vi, at det er 100 år siden, kvinderne fik valgret, og vi har afholdt to valg; Folketingsvalget i juni og folkeafstemningen om omdannelsen af retsforbeholdet til en tilvalgsordning den 3. december. Det danske demokrati er stærkt og præget af engagerede borgere. Gang på gang præsterer vi en valgdeltagelse, som de fleste andre lande kun kan drømme om. 

Utilfredse og uenige

Alligevel taler nogen om et demokrati i krise. Ved folkeafstemningen stemte danskerne nej, selvom de partier, som anbefalede at stemme ja har et overlegent flertal både i Folketinget, i kommuner, i regioner og på europæisk niveau. Forsommerens folketingsvalg medførte en markant fremgang til de partier, som endnu har et regeringsansvar til gode. Begge valg er blevet fortolket som en folkelig protest mod de folkevalgte. Danskerne stemmer til den store guldmedalje, men de er angiveligt utilfredse og uenige med de politikere, de vælger.  

Utilfredsheden med politikere har hverken en enkelt årsag eller en enkelt løsning. Men det er et problem, hvis der mangler input og visioner fra store grupper i samfundet, ligesom det er et problem, hvis store dele af befolkningen leder forgæves blandt kandidater og folkevalgte efter en, som de føler sig repræsenteret af. 

Vi politikere repræsenterer ikke den højeste faglighed. Vi er ikke de klogeste, de mest erfarne eller de højest uddannede. Vi er heller ikke ”bare” repræsentative forstået på den måde, at vores sammensætning afspejler befolkningens sammensætning. Den slags repræsentativitet opnås bedre ved at trække lod. Vi er valgt af vores medborgere, fordi vi har formuleret målsætninger, som de kan bakke op om. Derfor er det også fristende at tænke, at det ikke er det store problem, at valgene gang på gang fører til en sammensætning af Folketing og kommunalbestyrelser, som er markant anderledes fra befolkningssammensætningen i øvrigt. En sammensætning, hvor både kvinder, iværksættere og borgere med anden etnisk baggrund end dansk er underrepræsenterede. Kvinder udgjorde ved kommunalvalget i 2013 29,7 % af de valgte politikere mod 31,8 % i 2009. Dermed tyder meget nu på, at kvindernes repræsentation har fundet et leje omkring de 30 % af kommunalbestyrelsesposterne. 

Når mor stemmer

Skriv hvad du søger