Foto: Colourbox
Foto: Colourbox
Nyhedsmagasinet Danske Kommuner nr. 32 / 2015

København tæt på nej til sort energi

Borgerrepræsentationen i København vil se nærmere på, hvordan kommunen slipper af med investeringer i fossile brændstoffer.

Efter Roskilde Kommune som den første i Danmark har påbegyndt arbejdet med at skille sig af med investering i såkaldt sort energi – fossile brændstoffer som olie, kul og gas – følger hovedstaden nu med.

På borgerrepræsentationsmødet i sidste uge besluttede Københavns Kommune sig nemlig for at sætte økonomiforvaltningen i gang med at undersøge, hvordan det rent praktisk kan håndteres og finde ud af, hvilke konsekvenser det vil have at eliminere investeringsposter i sort energi fra porteføljen.

Oprindeligt havde Enhedslisten foreslået, at politikerne skulle beslutte at frasortere alle investeringer i 200 virksomheder på en liste over virksomheder, der udleder mest CO2 eller udvinder den største mængde fossile brændstoffer.

Oplever reel vilje

Skriv hvad du søger