Foto: Christian Lindgren / Scanpix
Foto: Christian Lindgren / Scanpix
Nyhedsmagasinet Danske Kommuner nr. 32 / 2015

Dyrt at mangle mål for handicappede

Voksen-handicapområdet er et økonomisk smertensbarn i kommunerne. Men med mere viden kan der spares penge. Og det samme kan der med en mere tværgående indsats for de mest udsatte familier, viser et nyt projekt.
tekst Rudi Holm

Hvert år bruger kommunerne op imod 42 milliarder kroner på det specialiserede voksen-handicapområde, men alt for ofte sker det uden at vide, om indsatserne virker. Ifølge partner i Deloitte Mette Lindgaard, der har undersøgt området, bruges under 10 procent af pengene på evidensbaserede metoder. 

– Når jeg er ude i kommunerne oplever jeg en masse engagerede og fagligt dygtige medarbejdere, men der er alt for lidt fokus på at samle viden op og dele den læring, der er om, hvad der virker, og hvad der ikke virker. Den enkelte ansatte skal i langt højere grad kere sig om, hvorvidt det, de laver, nytter, siger Mette Lindgaard.

På et møde for nylig med 27 af hovedstadens kommuner påpegede hun, at kommunerne også alt for sjældent sætter mål op for, hvordan initiativerne kan hjælpe borgerne i de enkelte sager. 

Skriv hvad du søger