Nyhedsmagasinet Danske Kommuner nr. 30 / 2015

Styrk de kommunale selskaber

En stadig større del af kommunernes økonomi bliver lagt i hænderne på kommunalt og regionalt ejede selskaber. Det gælder ikke mindst forsyningsområderne som vand, renovation, el, varme og havnedrift.
tekst Ole Sohn, forhenværende erhvervs- og vækstminister (S).

Det giver nye muligheder, når den kommunale driftsøkonomi professionaliseres og får et mere erhvervsrettet fokus, hvor man hele tiden ser på, hvordan man får mest for pengene. En mere effektiv drift kan bidrage til at skabe større overskud eller give besparelser, som kan frigøre midler til andre kommunale formål. Gevinsterne ved en mere effektiv drift kan også bruges til at sænke takster og afgifter til gavn for borgere og virksomheder.

Spørgsmålet er, om den politiske beslutningsproces omkring de offentlige selskaber også er blevet professionaliseret?

En del af konstitueringen

Det er stadig meget almindeligt i kommunerne at lade udpegningen af bestyrelsesposter i de offentlige selskaber indgå i de politiske konstitueringsaftaler, der finder sted efter kommunalvalgene hvert fjerde år. Og det er langt fra ideelt, set i forhold til det enkelte offentlige selskab.

Skriv hvad du søger