I Silkeborg Kommune har man mere end fordoblet antallet af medarbejder, samt udviklet projekter og nye metoder, som  for eksempel Ud af ensomheden og ind på arbejdsmarkedet. Foto: Bo Amstrup
I Silkeborg Kommune har man mere end fordoblet antallet af medarbejder, samt udviklet projekter og nye metoder, som for eksempel Ud af ensomheden og ind på arbejdsmarkedet. Foto: Bo Amstrup
Nyhedsmagasinet Danske Kommuner nr. 30 / 2015

Flygtningepres ændrer organiseringen

Otte ud af ti kommuner har opnormeret antallet af integrationsmedarbejdere, har omorganiseret eller har oprettet tværgående teams på integrationsområdet for at håndtere det stigende antal flygtninge. Samtidig sker der en skarpere prioritering af opgaverne, viser analyse fra KL.

Kommunerne ansætter integrationsmedarbejdere i stor stil og ændrer organisationen, så de kan håndtere det store antal flygtninge. Ved udgangen af august havde kommunerne allerede visiteret 7.049 nye flygtninge. Med et forventet antal flygtninge på 12.000 i år og næste år, står kommunerne med store udfordringer på integrationsområdet. 

Skarp prioritering

I en analyse af kommunernes integrationsindsats lavet af KL oplyser otte ud af ti kommuner, at de i den nuværende situation må prioritere skarpere mellem opgaverne på integrationsområdet. Det betyder, at de for at løse de akutte opgaver er nødsaget til at nedprioritere de mere servicebetonede og sociale opgaver, som ligger uden for de lovmæssige krav. De nedprioriterede opgaver kan være hjælp til familiesammenføring og til at finde bolig til familiesammenførte, personlige samtaler og opfølgning på, hvordan flygtningen trives i den nye tilværelse. Kun tre procent af kommunerne oplyser, at de ikke har ændret på prioriteringerne. 

Kommunerne sondrer altså skarpere mellem ”skal”- og ”kan”-opgaver på integrationsområdet. Flere kommuner fastslår i analysen, at det ikke er udtryk for en nedprioritering af integrationsindsatsen, men et udtryk for det pres, kommunerne er under.

Nye veje

Skriv hvad du søger