Kæle-sælen, der skaber tryghed hos demente, har fået kompagniskab af Romibo. Romibo er en robot, der leger og hjælper børn med indlæringsvanskeligheder. Foto: COK
Kæle-sælen, der skaber tryghed hos demente, har fået kompagniskab af Romibo. Romibo er en robot, der leger og hjælper børn med indlæringsvanskeligheder. Foto: COK
Nyhedsmagasinet Danske Kommuner nr. 27 / 2015

Robotter i velfærdens tjeneste

To chefkonsulenter i COK, Jan Kjellerup og Karin Albjerg, har været på koferencen ROBObusiness i San José i Californien. Det er verdens største konference om robot- og velfærdsteknologi. Her er eksempler på det, de oplevede.

Romibo

Kæle-sælen, der skaber tryghed hos demente, har fået kompagniskab af Romibo. Romibo er en robot, der leger og hjælper børn med indlæringsvanskeligheder. Robotterne er for længst flyttet ud af ingeniørernes laboratorier og industriens produktionshaller. Netop nu befinder robotterne sig på et udviklingstrin, hvor psykologer, sprogfolk og antropologer supplerer teknikerne og gør robotterne klar til at løse velfærdsopgaver. 

– Her på konferencen har jeg set, hvordan amerikanske skoler anvender robotter som en fast del af undervisningen for at sikre faglig og social inklusion. Jeg har set, hvordan robotten går ind som the missing link mellem svage elever og undervisningen, men også som bindeled mellem de enkelte fag, fortæller Jan Kjellerup.

Næste generation af robotter vil være kognitive maskiner, der forstår sætninger, udtrykker sig og reagerer på verbal og fysisk kontakt. Den nyeste robotteknologi gør, at robotterne ikke kun løser definerede opgaver, men indgår som en selvstændig social og tværfaglig faktor i undervisningen.

Healthsense

Skriv hvad du søger