Nyhedsmagasinet Danske Kommuner nr. 27 / 2015

Hvad har finansloven med kommunerne at gøre?

tekst KL

Regeringen har fremlagt sit første forslag til finanslov under overskriften ”Stramme rammer – klare prioriteringer”. Det er en overskrift, kommunerne kan nikke genkendende til.  Kommunerne har i mange år arbejdet målrettet med at få pengene til at række længere. Det er en fælles opgave for hele den offentlige sektor.

KL og regeringen har netop indgået en tillægsaftale til forhandlingsresultatet fra juli måned om kommunernes økonomi 2016.  Her bliver det cementeret, at en stærk decentral offentlig sektor er en forudsætning for en serviceorienteret og effektiv offentlig sektor. Det betyder, at løsninger på de enkelte velfærdsområder kan tage højde for de meget forskellige rammevilkår, som kendetegner kommunerne. Og der gives mulighed for, at hver kommune kan finde sin vej til målet om velfærd af høj kvalitet inden for lovens rammer. Med andre ord en helt anden vej end minimumsstandarder og detailstyring. Det er mere end vigtigt at fastholde disse principper, når finanslovsforhandlingerne går ind i den mere intensive fase.

For selvfølgelig vil Folketingets partier gerne sætte deres specifikke fingeraftryk i den endelige finanslov. Og der er heldigvis også mange og gode ønsker, der kunne bidrage til at styrke den nære velfærd. Det er Folketingets opgave og helt i overensstemmelse med rollefordelingen. Problemerne opstår, hvis man fra Christiansborg, vil udstikke snærende rammer, som medfører, at det ikke bliver muligt at tage hensyn til borgerne og de lokale forhold.

Det problem bliver kun større, hvis ”forhandlingsreserven” finansieres med kommunale midler.  Hvis folketingets partier fremadrettet beslutter at pålægge kommunerne det nye omprioriteringsbidrag for at skaffe et økonomisk råderum, som Folketingets partier derefter kan fordele, så vil konsekvensen være, at kommunerne først skal gennemføre sparerunder på de borgernære områder, hvorefter Folketinget nogle måneder senere fordeler en stor del af pengene tilbage til de samme områder. Resultatet kan blive en årlig skiften mellem ansættelser og afskedigelser og vil med sikkerhed betyde mere administration og en mindre serviceorienteret, effektiv offentlig sektor, hvor kommunerne ikke kan tage de nødvendige lokale hensyn. 

LÆS OGSÅ Hul i statskassen ændrer ikke på mængden af velfærdsopgaver

Folketinget skal i den nye folketingssamling forholde sig til mange udfordringer. Kommunerne er parate til at løfte de store opgaver, der ligger foran os. Men det skal ske i overensstemmelse med den fælles forståelse af, at der skal være et råderum til lokale prioriteringer. Og der skal selvfølgelig være sammenhæng mellem de klare prioriteringer af opgaverne og kommunernes økonomisk stramme ramme. •

Kommenter denne artikel

Skriv kommentar
Svar på dette indlæg: Hvad har finansloven med kommunerne at gøre? Felter med * skal udfyldes
 
Se flere kommentarer

Skriv hvad du søger