Foto: Colourbox
Foto: Colourbox
Nyhedsmagasinet Danske Kommuner nr. 26 / 2015

For få voksne blander sig i misbrugerbørns liv

Det sker for sjældent, at pædagoger, lærere og andre voksne blander sig, når de har med børn af misbrugere at gøre, viser ny undersøgelse. Nedbryd tabuet, siger socialchefernes formand.

– Hvordan går det egentlig derhjemme?

Et simpelt spørgsmål, som alligevel ikke bliver stillet ofte nok til børn med forældre, der har et misbrug af alkohol. Det viser en ny undersøgelse fra organisationen TUBA, der tilbyder hjælp og rådgivning til unge, der er vokset op i et hjem med alkoholmisbrug.

De har spurgt 823 unge, der har været igennem et forløb hos TUBA, om deres oplevelse af den støtte, de har fået i barndommen. Blandt andet er respondenterne blevet spurgt, hvad der kunne have sikret, at systemet opdagede, at de havde problemer med alkoholmisbrugende forældre. Her svarer 55 procent, at lærere, pædagoger og andre voksne skulle have spurgt mere til dem.

Skriv hvad du søger