Energistyrelsen er peget på, som en af de statslige arbejdspladser, det giver mening at flytte ud fra hovedstaden. Foto: Torben Åndahl / Scanpix
Energistyrelsen er peget på, som en af de statslige arbejdspladser, det giver mening at flytte ud fra hovedstaden. Foto: Torben Åndahl / Scanpix
Nyhedsmagasinet Danske Kommuner nr. 25 / 2015

Udflytning er ingen vækstgaranti

Borgmestre i danske yderkommuner hungrer efter at få placeret statslige arbejdspladser inden for netop deres kommunegrænse, men det er usikkert, om det vil skabe den forventede vækst.
tekst Anne-Mette Bonde

Mange er på stikkerne for tiden for at få flyttet statslige styrelser ud af København. Heriblandt landsforeningen Danmark på Vippen, der arbejder hårdt for at få flyttet arbejdspladser ud til trængte yderområder i Danmark. I foråret 2015 udkom en økonomisk vismandsrapport, der behandlede, hvordan andre lande har håndteret udfordringer med at skabe vækst i yderområder. Rapporten konkluderede, at et af de mest effektive instrumenter netop har været at udflytte statslige arbejdspladser. En konklusion som Danmark på Vippen også er kommet frem til i samarbejde med forskere. Men udflytninger af statslige arbejdspladser kommer dog med en stor portion usikkerhed, som gør det svært at beregne den egentlige værdi.

Et usikkert vækstinstrument 

Michael Svarer er økonomisk vismand i De Økonomiske Råd og har været med til at lave forårets vismandsrapport. Han peger blandt andet på problemet med at forudsige, hvorvidt medarbejderne i styrelserne vil flytte med til yderområderne eller finde et andet job i København. Og hvor de ønsker at bo og arbejde vil have en stor betydning for effekten af at flytte styrelser ud. Uvisheden gør det stort set umuligt at lave økonomiske analyser, der sætter tal på, hvor stor en effekt udflytninger vil give. 

– Hvorvidt folk vil flytte med, når deres arbejdsplads flytter ud, vil i høj grad afhænge af, om deres ægtefælle også kan få job i området, forklarer Michael Svarer. 

Skriv hvad du søger