Nyhedsmagasinet Danske Kommuner nr. 25 / 2015

Påbud fra Arbejdstilsynet kan koste kommunerne dyrt

Landets kommuner bør i stigende grad arbejde proaktivt med det psykiske arbejdsmiljø, hvis de vil undgå påbud fra Arbejdstilsynet. Frem til 2016 gennemfører Arbejdstilsynet en række tilsynsbesøg, som udelukkende har fokus på det psykiske arbejdsmiljø, og det kan have store økonomiske konsekvenser for landets kommuner, hvis de ikke er forberedt på eventuelle påbud.
tekst Søren Hessellund Klausen, Advokat og associeret partner i IUNO og Tine Gjedsted Østergård Journalist i IUNO

Det psykiske arbejdsmiljø får massiv opmærksomhed i disse år, hvor stadig flere danskere bliver sygemeldt på grund af dårligt arbejdsmiljø. Hver dag er der sygemeldt 35.000 danskere på grund af stress, og analyser viser, at hver femte langvarige sygemelding hænger sammen med det psykiske arbejdsmiljø.

Regeringen har derfor sat ekstra fokus på det psykiske arbejdsmiljø. I 2013 blev det ved en lovændring præciseret i arbejdsmiljøloven, at denne også omfatter det psykiske arbejdsmiljø, og samme år slog EU-domstolen fast, at langvarig sygdom – blandt andet forårsaget af dårligt arbejdsmiljø – kan være et handicap. 

Regeringen har samtidig valgt at lade Arbejdstilsynet gennemføre en række tilsynsbesøg hos landets virksomheder og kommuner i perioden 2013-2016 for at sikre, at de lever op til arbejdsmiljølovens norm om, at arbejdsgivere er forpligtede til at sikre et sundt og sikkert arbejdsmiljø. Besøgene bliver foretaget hos virksomheder og kommuner inden for særligt nedslidningstruede brancher og jobgrupper, heriblandt fængsler, plejehjem, hjemmehjælp og daginstitutioner. 

I denne artikel giver vi derfor nogle juridiske råd til, hvordan kommuner kan arbejde proaktivt med det psykiske arbejdsmiljø. Hermed kan de forhåbentlig undgå påbud fra Arbejdstilsynet, sygemeldinger fra dygtige medarbejdere og i værste fald langvarige retssager med sygemeldte medarbejdere, som kræver erstatning og godtgørelse for overtrædelse af arbejdsmiljøloven, forskelsbehandlingsloven eller andre ansættelsesretlige love. 

Kontrolbesøg fra Arbejdstilsynet 

Skriv hvad du søger