Nyhedsmagasinet Danske Kommuner nr. 25 / 2015

Bo Smith-udvalget rejser en vigtig debat

tekst KL

Engang var embedsmændenes rolle kun sjældent til debat. Det lå i rollen, at embedsmanden var den tilbagetrukne, ja, nærmest anonyme, saglige og faglig kompetente rådgiver for politikerne. I dag er der et større fokus på embedsmandens rolle. Først og fremmest fordi embedsmænd agerer i markant ændrede rammer for deres opgaveløsning. 

Politik bliver til på andre måder og stiller nye krav til embedsmændenes rådgivning af den politiske ledelse. Pressen og de sociale medier udfordrer åbenhed i den kommunale organisation og presser hastigheden i beslutningsprocesserne op. Kompleksiteten er steget og udfordrer evnen til at skære problemstillinger til og finde løsninger, der kan matche kompleksiteten. Embedsmænd skal i dag både kunne agere i det traditionelle hierarki og i mere flydende netværksstrukturer, og embedsmænd skal i betydelig højere grad end tidligere spille en udadvendt rolle i at finde løsninger i samspil med aktører uden for organisationen. 

Der er ingen tvivl om, at det er den politiske ledelse, der sidder forrest på tandemcyklen. Embedsmænd er underlagt den politiske ledelse, men de ændrede rammer for embedsmændenes opgaveløsning stiller dem over for nye diskussioner og dilemmaer i opgaveløsningen og i samspillet med den politiske ledelse. Her er det vigtigt at have et solidt fodfæste i de normer og regler, der gælder for embedsmandens rolle og samspil med politikerne.  

Forleden offentliggjorde det såkaldte ”Bo Smith-udvalg” sin rapport om embedsmænds rolle i stat, regioner og kommuner. Udvalget havde givet sig selv til opgave at belyse de krav og vilkår, der gælder for embedsmænd i dag og undersøge, hvorvidt embedsmænd løfter deres opgaver med respekt for de regler og normer, der gælder i et folkestyre og en retsstat som den danske. Udvalgets konklusion er klar: Vilkårene for embedsværket anno 2015 er under hastig forandring, men grundlæggende går det godt, og der er tillid mellem politikere og embedsmænd. Udvalget mener derfor ikke, at der er brug for grundlæggende institutionelle justeringer. Derimod anbefaler udvalget, at regler og normer for god embedsførelse drøftes og forankres i et kodeks for henholdsvis stat, regioner og kommuner.

LÆS OGSÅ Frikommuneforsøg har fælder
FOR ABONNENTER

Bo Smith-udvalget har leveret et godt afsæt for vigtige drøftelser, så normerne for embedsmænds roller i opgaveløsningen til stadighed er bredt forankret. KL vil derfor også tage initiativ til nærmere at drøfte et kodeks-arbejde om de grundlæggende normer i embedsværkets samspil med politikerne i den kommunale sektor. Det er vigtigt med fælles billeder af normerne og hele tiden at have dem intakt – også selvom rammerne og opgaveløsningen forandres. Et sådant kodeks er særlig vigtigt som rygraden i en tid, hvor kommunestyret er i forandring, og hvor der formuleres nye visioner og sigtepunkter for fremtidens kommunestyre. •

Kommenter denne artikel

Skriv kommentar
Svar på dette indlæg: Bo Smith-udvalget rejser en vigtig debat Felter med * skal udfyldes
 
Se flere kommentarer

Skriv hvad du søger