Nyhedsmagasinet Danske Kommuner nr. 22 / 2015

Stormøde om statslige arbejdspladser

tekst Rudi Holm

17 medlemskommuner i foreningen Danmark på Vippen har efter et stormøde for nylig udarbejdet et fælles principprogram for, hvordan statslige arbejdspladser kan placeres rundt om i landet.

Ifølge foreningen bør ”placeringen af statslige arbejdspladser ske dér, hvor de samlet set og langsigtet sikrer værdiskabelse for landet som helhed – både i forhold til værdiskabelse og i forhold til at skabe lige muligheder for borgere i hele landet.”

Hver enkelt kommune i foreningen vil i den kommende tid analysere, hvilke statslige arbejdspladser, der med fordel kan placeres i netop deres kommune, og derefter fremlægge disse analyser og forslag for Folketinget.

Skriv hvad du søger