Nyhedsmagasinet Danske Kommuner nr. 21 / 2015

Netværk - opslagstavlen

/// Jobskifte

Ny direktør i Halsnæs

Et enigt Halsnæs Byråd har besluttet, at Lisbeth Rindom, hidtil chef for Børn, Unge og Læring, er indtrådt i kommunens direktion pr. 15. august. På længere sigt indebærer ansættelsen ingen udvidelse af direktionen, idet vicekommunaldirektør Finn Gaarskjær fratræder ved årsskiftet, når hans åremålsansættelse udløber.

Lisbeth Rindom, 57 år, er uddannet ernærings- og husholdningsøkonom (1982), cand. pæd. i almen pædagogik (Danmarks Pædagogiske Universitet 2002) og master i public administration (MPA) fra CBS (2010). I 1990 blev hun ansat ved Hvidovre Kommune som leder af et caféprojekt for unge ledige. I 1992 rykkede hun til Ishøj Kommune som vejleder på beskæftigelsesområdet og skiftede i 1995 til en tilsvarende stilling i Københavns Kommune.

Fra 1998 arbejdede Lisbeth Rindom som leder og chef i forskellige stillinger på beskæftigelsesområdet og var senest centerchef, fortsat i Københavns Kommune. I 2008 kom hun til KL som chefkonsulent i KL’s Konsulentvirksomhed. Og det var fra denne stilling, Lisbeth Rindom den 1.april 2012 kom til Halsnæs Kommune som arbejdsmarkedschef.

Skriv hvad du søger