Foto: Colourbox
Foto: Colourbox
Nyhedsmagasinet Danske Kommuner nr. 19 / 2015

DLF og KL strides om teksten

KL og Danmarks Lærerforening skal måske i arbejdsretten. De er nemlig uenige om, hvordan den nylig indgåede overenskomst skal tolkes. Det handler om det punkt, der beskriver drøftelsen mellem den enkelte lærer og skolelederen af opgaveoversigten.

Heri indgår en drøftelse af det forventede tidsforbrug til forberedelser og øvrige opgaver. DLF mener, der skal sættes timer og minutter på, mens KL mener, at der er tale om en overordnet drøftelse af den enkelte lærers arbejdstid.

Ifølge KL’s topforhandler Michael Ziegler fik han i forhandlingerne tilsagn om, at arbejdstidspapiret ikke betød, at der skulle sættes tid på forberedelsen. Han forstår ikke, at DLF nu har en anden opfattelse.

Skriv hvad du søger