Foto: Colourbox
Foto: Colourbox
Nyhedsmagasinet Danske Kommuner nr. 17 / 2015

Sjusket sagsbehandling kan koste dyrt

Københavns Kommune har haft succes med et nyt tilsynskoncept, hvor klager bliver løst hurtigt og ukompliceret. Kommunens borgerrådgiver kan dog stadig melde om mange ressourcekrævende fejl.
tekst Rudi Holm

Det kan være dyrt både for kommunen og borgerne ikke at have styr på sagsbehandlingen eller borgerbetjeningen.

Det konkluderer Johan Busse, borgerrådgiver i Københavns Kommune, i sin årlige beretning over kommunale skæverter i betjeningen af borgerne. For eksempel den om en sag, hvor Ankestyrelsen krævede fornyet behandling i Københavns Kommune. Da borgeren fem måneder senere henvendte sig til borgerrådgiveren, havde forvaltningen endnu ikke taget hul på genbehandlingen af sagen. Det fik de så 10 dage til. Og efterfølgende erkendte forvaltningen da også, at sagsbehandlingstiden havde været for lang.

– Fejl og dårlig sagsbehandling påvirker den retssikkerhed, vi giver borgerne. Og det påvirker deres tillid til kommunen negativt. Desuden er det både dyrt og på andre måder ressourcekrævende, siger Johan Busse.

Skriv hvad du søger