Foto: Colourbox
Foto: Colourbox
Nyhedsmagasinet Danske Kommuner nr. 16 / 2015

Vandselskaber frygter mere bureaukrati

Efter lange og drøje forhandlinger på Christiansborg blev der for nylig indgået forlig om vandsektorens fremtid. Vandselskaberne kritiserer forliget, mens kommunerne er tilfredse.
tekst Rudi Holm

De store vandselskaber kan se frem til strammere administrativ regulering og øgede udgifter til bureaukrati som følge af det nye politiske forlig om vandsektoren. Det mener vandsektorens brancheorganisation DANVA, som opfordrer politikerne til at få rettet op på forliget.

– Umiddelbart ser det ud til, at forliget påfører de kommunalt ejede vandselskaber endnu flere administrative omkostninger, fordi der lægges op til en økonomisk model, som kræver mængder af dataindberetning, siger DANVAs direktør, Carl-Emil Larsen.

Han kalder det ulogisk, at vandselskaberne bliver påført en større kontrol på et tidspunkt, hvor vandselskaberne af egen drift effektiviserer mere, end der kræves af dem.

Skriv hvad du søger