Foto: Jakob Lerche
Foto: Jakob Lerche
Nyhedsmagasinet Danske Kommuner nr. 13 / 2015

Kommuner fælles om grøn omstilling

I 14 landsdækkende projekter forsøger kommuner og forsyningsselskaber at indrette energisektoren på en mere smart og bæredygtig måde. Der er mange muligheder, men også en række dilemmaer.
tekst Rudi Holm

Siden klimatopmødet i København i 2009 har kommunerne i stigende grad påtaget sig hovedansvaret for at omstille Danmark til grøn energi. Og kommunerne har også taget førertrøjen på for at få opfyldt målsætningen fra den nationale energiplan fra 2012 om en 100 procent vedvarende el- og varmeforsyning i 2035.

Omstillingen er kompleks og handler om meget mere end at udfase fossile brændsler og skifte det ud med for eksempel kæmpe vindmøller, biomasse og solceller. Omstillingen handler i lige så høj grad om at udnytte vedvarende energi på den smarteste måde.

– Det nytter jo ikke noget, at Ringkøbing-Skjern Kommune blot kigger på sig selv og stopper med at sætte vindmøller op, når de lokalt har nået målet om 100 procent vedvarende energi. Vi andre har brug for, at de sætter langt flere vindmøller op. De er arealmæssigt Danmarks største kommune, de har gode vindsites, og det er halvt så dyrt for samfundet at sætte vindmøller op på land som på havet, forklarer Louise Langbak Hansen, Region Midtjylland.

Skriv hvad du søger