Nyhedsmagasinet Danske Kommuner nr. 12 / 2015

Mettes lange vej

Tidligere anbragte halter som voksne ofte bagud i forhold til uddannelse, job og sundhed. På enkelte områder har de dog førerpladsen: en større andel af misbrugere og fængslede. KL’s nye undersøgelse viser klart, at der er stort behov for bedre tilbud til udsatte børn og unge.
tekst Viggo Spangsberg, Leder i Baglandet København

Det er fantastisk, at KL nu, efter deres egen store undersøgelse af, hvordan det går anbragte børn og unge senere i tilværelsen, vil gøre en fornyet indsats for at forbedre anbringelser og skabe sammenhæng i børnenes og de unges tilværelse. Det er der stort behov for – og derfor stor ros til idéerne i udspillet ”De udsatte børn – fremtiden er deres”.

KL’s undersøgelse viser klart, hvor meget de tidligere anbragte, nu voksne, er bagud i forhold til skolegang, uddannelse, jobtilknytning, indtjening og sundhed. På enkelte områder har de dog førerpladsen: en større andel af misbrugere og fængslede.

Derfor er det utrolig vigtigt, at KL nu vil sætte ind for at give bedre tilbud til de udsatte børn og unge, så vi kan få mere ligevægt i levevilkårene. 

Skriv hvad du søger