Foto: Colourbox
Foto: Colourbox
Nyhedsmagasinet Danske Kommuner nr. 11 / 2015

Forvirring om anmeldelse af solcelleanlæg

Energistyrelsen brugte ikke de rigtige kanaler, da 76 kommunale solcelleanlæg i januar blev anmeldt til Statsforvaltningen.
tekst Rudi Holm

76 kommunale solcelleanlæg vil blive kigget efter i sømmene af Statsforvaltningen, selv om en anmeldelse fra Energistyrelsen tilsyneladende har været forsvundet i forvaltningens gemmer. Energistyrelsen anmeldte de 76 solcelleanlæg til Statsforvaltningen den 26. januar, fordi anlæggene efter styrelsens mening er ulovlige, da de ikke er blevet selskabsmæssigt udskilt. Den oplysning viderebragte klima- og energiminister Rasmus Helveg Petersen (R) den 10. februar til Folketinget. Men da Nyhedsmagasinet Danske Kommuner henvendte sig 3. marts for at høre til en eventuel udvikling i sagen, meddelte Statsforvaltningen efter tre ugers behandling, at de slet ikke havde modtaget nogen anmeldelse fra Energistyrelsen.

– Det kommunale tilsyn i Statsforvaltningen og vores journal har gennemgået og søgt efter post fra Energistyrelsen modtaget i hele 2015, og der er ikke indkommet noget. Tilsynet har dermed ikke modtaget en anmeldelse fra Energistyrelsen vedrørende de kommunale solcelleanlæg, lød svaret i en mail fra Statsforvaltningen den 25. marts.

Da tilsynet undersøgte sagen nærmere, dukkede den dog alligevel op.

Skriv hvad du søger