Foto: Colourbox
Foto: Colourbox
Nyhedsmagasinet Danske Kommuner nr. 09 / 2015

Lovforvirring afgøres i Højesteret

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen anker landsretsdom om vejbidrag.
tekst Rudi Holm

Slagsmålet mellem stat og kommuner om såkaldt vejbidrag ender nu i Højesteret. Det statslige Forsyningssekretariat under Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har nemlig besluttet at anke dommen fra Østre Landsret – en dom, som gav Slagelse Kommune medhold i, at Forsyningssekretariatet uberettiget har opkrævet 4,1 millioner kroner for meget i vejbidrag for årene 2007 til 2011.

– Forsyningssekretariatet har til opgave at føre tilsyn med, at kommunerne ikke uretmæssigt trækker penge ud af vandselskaberne. Dommen fra Østre Landsret betyder, at vi ikke kan gribe ind, hvis en kommune køber løbende ydelser for billigt af vandselskabet. Derfor anker vi dommen til Højesteret, siger vicedirektør i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, Bitten Thorgaard Sørensen.

Forsyningssekretariatet vil gerne bruge den såkaldte stoplov til at afkræve kommunerne de mange millioner, men Østre Landsret slog fast, at vejbidraget skal fastsættes efter en anden lov, nemlig betalingsloven.

71 kommuner har betalt

Skriv hvad du søger