Foto: Colourbox
Foto: Colourbox
Nyhedsmagasinet Danske Kommuner nr. 08 / 2015

Krise i Grønlands kommuneforening

De Grønlandske Kommuners Landforening skal vælge ny formand, efter at landets største kommune har meldt sig ud af foreningen.

Bestyrelsen for De Grønlandske Kommuners Landsforening, KANUKOKA, har indkaldt til ekstraordinært delegeretmøde, fordi formanden, Martha Abelsen (Siumut), trækker sig tilbage – i konsekvens af at hendes hjemkommune Kommuneqarfik Sermersooq udtræder af foreningen ved årets udgang. Af hensyn til forberedelsen af en ny foreningsstruktur forlader Martha Abelsen formandsposten så tidligt som muligt. 

Det ekstraordinære delegeretmøde finder sted den 19. marts og bliver ledet fra foreningens sekretariat i Nuuk delvist som et telefomøde, da kun delegerede fra Sermersooq ventes at være til stede. De øvrige tre kommuner vil være repræsenteret pr. telefon.

Den grønlandske kommunalreform 1. januar 2009 reducerede antallet af kommuner fra 18 til fire. Blandt disse arealmæssigt meget store kommuner er Kommuneqarfik Sermersooq med Nuuk som hovedby langt den største med 22.000 af landets 56.000 indbyggere. Det er langtrukne forhandlinger om den kommunale udligning, der er den væsentligste årsag til udmeldelsen. 

Skriv hvad du søger