Nyhedsmagasinet Danske Kommuner nr. 06 / 2015

Ny fase for de kommunale beredskaber

tekst KL

Beredskabet er et vigtigt kommunalt område. Et godt beredskab har stor betydning – ikke blot for de øvrige velfærdsområder, men også helt konkret for borgernes hverdag og tryghed og for de lokale virksomheder og potentielle virksomheders lyst til at placere sig i lokalområderne. 

Kommunerne er i fuld gang med at reducere de nuværende 86 kommunale beredskaber til maksimalt 20 nye beredskabsenheder. Det er en del af økonomiaftalen for 2015, og den nye struktur skal træde i kraft 1. januar 2016.

Det har været både en lang og intensiv politisk proces med drøftelser på tværs af kommunerne for at finde sammen i nye tværkommunale enheder. I KL og KKR er arbejdet blevet fulgt tæt, og der har været stort fokus på, at ingen kommuner bliver efterladt på perronen. 

Det står nu klart, at kommunerne overholder aftalen. Det har her været en afgørende forudsætning, at kommunerne selv har fundet sammen dér, hvor det giver mening lokalt. Det betyder nemlig, at der bliver taget hensyn til kommunernes forskellige og særlige lokale og geografiske forudsætninger. Derfor ser vi også, at nogle af de nye beredskabsstrukturer går på tværs af regionsgrænser, og vi ser, at nogle dækker et stort areal, mens andre er mere kompakte de steder, hvor der er stor befolkningstæthed.

LÆS OGSÅ Af hensyn til fællesskabet skal vi stå sammen i corona-krisen

Nu starter en ny fase. Der er mange spørgsmål, der skal afklares. Det handler blandt andet om økonomi, jura, faglighed og personaleforhold – og nogle af spørgsmålene er komplekse. KL arbejder målrettet og fokuseret med disse forhold og er i tæt dialog med staten om at finde løsninger. Det er en meget vigtig betingelse for, at de nye beredskaber kan fungere fra dag ét. Der er også stadig knaster i forhold til spørgsmålet om fremtidens statslige beredskabsopgaver, hvor kommunerne fortsat venter på, hvilke løsninger der skal findes for det statslige beredskab. 

1. januar 2016 går den nye kommunale beredskabsstruktur i luften. En struktur, der ikke alene skal være fagligt solid men også skaber den fornødne tryghed i lokalområderne og formår at spille godt sammen med kommunalbestyrelserne og velfærdsområderne i kommunerne. •

Emneord
Leder, Beredskab

Kommenter denne artikel

Skriv kommentar
Svar på dette indlæg: Ny fase for de kommunale beredskaber Felter med * skal udfyldes
 
Se flere kommentarer

Skriv hvad du søger