Illustration: Morten Voigt
Illustration: Morten Voigt
Nyhedsmagasinet Danske Kommuner nr. 06 / 2015

En sejr for det kommunale selvstyre

Slagelse Kommune skal ikke af med ekstra 4,1 millioner kroner i vejbidrag. Det statslige Forsyningssekretariat tabte sag i landsretten.
tekst Rudi Holm

Hegnspælene om det kommunale selvstyre blev ikke flyttet, da Østre Landsret for nylig afsagde dom i en stærkt principiel sag om såkaldt vejbidrag.

Dommerne slog fast, at det statslige Forsyningssekretariat ikke havde ret til at overtrumfe kommunens skøn med egne skøn. Ifølge juridiske eksperter på området ville dette have været en tilsidesættelse af grundlæggende forvaltningsretslige spilleregler og et angreb på det kommunale selvstyre.

Slagelse Kommune havde anlagt sagen på baggrund af et ubøjeligt krav fra Forsyningssekretariatet om at tilbagebetale knap 4,1 millioner kroner ekstra i vejbidrag for årene 2007 til 2011. Vejbidrag er kommunernes betaling til landets spildevandsselskaber for den omkostning, der ligger i at aflede regnvand fra kommunens veje gennem kloakkerne. 

Skriv hvad du søger