Kilder: Limfjordsrådet, Nordea-fonden, Havhaven Ebeltoft Vig, Orbicon. Illustration: Mai-Britt Amsler
Kilder: Limfjordsrådet, Nordea-fonden, Havhaven Ebeltoft Vig, Orbicon. Illustration: Mai-Britt Amsler
Nyhedsmagasinet Danske Kommuner nr. 05 / 2015

Haver i havet

De næste tre år etablerer Limfjordsrådet med støtte fra Nordea-fonden fire fjordhaver i Limfjorden. De maritime kolonihaver, hvor man dyrker muslinger i stedet for gulerødder, skal bidrage til byudvikling og borgerinddragelse.

Formålet

Det overordnede formål med projekt ”Fjordhaver i Limfjordens havne” er at skabe flere muligheder for ”det gode liv” i byerne omkring Limfjorden. Det skal ske ved at udnytte havnearealer, som ikke længere bruges til deres oprindelige formål, til at etablere såkaldte fjordhaver – havets pendant til kolonihaven. De forventede gevinster er: Byudvikling, borgerinddragelse, bæredygtighed, øget turisme, fokus på fødevarer, ernæring og sundhed samt bedre kendskab til lokale råvarer.

De deltager

Limfjordsrådet (samarbejde mellem 18 kommuner med opland til Limfjorden) er projektejer og står for projektets drift. 

Dansk Skaldyrscenter/DTU Aqua står for den tekniske ekspertise. Det rådgivende firma Orbicon bidrager med erfaringer fra Syddjurs og sikrer tilladelser med videre.De fire kommuner Aalborg, Vesthimmerland, Morsø og Lemvig, hvor fjordhaverne skal etableres, bidrager med teknisk hjælp i etableringsfasen. I Nykøbing Mors og Lemvig vil fjordhaverne blive placeret på åbent vand uden for den egentlige havn, mens man i Aalborg og Løgstør (Vesthimmerland) vil placere haverne i tilknytning til eksisterende kajanlæg.

Hvem skal have haverne?

Skriv hvad du søger