Nyhedsmagasinet Danske Kommuner nr. 04 / 2015

Velfærdsteknologi giver mange gevinster

Loftslifte, vasketoiletter og smartfloors giver gevinst på flere planer. I Aalborg Kommune har en bevidst satsning på velfærdsteknologi givet økonomisk overskud, bedre arbejdsmiljø og mere tryghed hos de ældre.
tekst Christian Hejlesen, specialkonsulent i KL’s Økonomiske Sekretariat

Kommunerne skal inden 2017 opnå en samlet nettogevinst på 500 millioner kroner gennem fire tiltag inden for velfærdsteknologien. Aftalen blev indgået som en del af økonomiaftalen for 2014 og omfatter forflytningsteknologi, vasketoiletter, spiserobotter og bedre brug af hjælpemidler.

Gennem systematisk storskalaimplementering af de fire indsatser skal kommunerne opnå effektiviseringer, og borgerne skal blive mere selvhjulpne. De gevinster, som kommunerne hver især realiserer, bliver i kommunernes kasse. 

Tre bundlinjer

På Kommunaløkonomisk Forum 2015 i januar præsenterede Aalborg Kommune, hvordan de arbejder målrettet med at implementere velfærdsteknologi. Her var et af de helt centrale budskaber, at forudsætningen for succes er ejerskab. Ejerskab hos politikerne, medarbejderne og borgerne. Uden det er der stor sandsynlighed for modstand og utryghed. 

Skriv hvad du søger