Foto: Colourbox
Foto: Colourbox
Nyhedsmagasinet Danske Kommuner nr. 03 / 2015

Københavnsområdet får landets største beredskab

En af knasterne i at få skåret landets beredskaber ned til 20 er nu fjernet. København og Frederiksberg går fælles med syv andre hovedstadskommuner.
tekst Rudi Holm

Ni kommuner i hovedstaden er blevet enige om at samle kræfterne i et fælles beredskab, som vil dække knap 900.000 borgere. Dermed bliver det landets største. Det er borgmestrene i Rødovre, Albertslund, Brøndby, Dragør, Glostrup, Hvidovre, Tårnby, Frederiksberg og København, der har indgået en aftale om at anbefale et fælles beredskab, der skal være på plads 1. januar 2016. Med aftalen er en vigtig brik faldet på plads i den strukturreform af beredskabsområdet, som skal reducere antallet af kommunale beredskaber fra 86 til 20.

Borgmestrene fra de ni kommuner i hovedstadsområdet forventer, at det nye store beredskab både sikrer høj kvalitet i ydelserne og skaber grundlag for effektiviseringer.

– Vi kan forvente samme høje serviceniveau og tryghed som i dag. Det giver selvfølgelig nogle stordriftsfordele, når man laver Danmarks største fælles beredskab. Dels kan opgaven på sigt gøres billigere, og dels får vi et større og stærkere beredskab, der bedre kan håndtere for eksempel storm og monsterregn i området, siger Rødovres borgmester, Erik Nielsen (S).

Skriv hvad du søger