Foto: Christian Liliendahl / Scanpix
Foto: Christian Liliendahl / Scanpix
Nyhedsmagasinet Danske Kommuner nr. 02 / 2015

Status på de nye beredskaber

De nuværende 86 kommunale beredskaber skal inden årets udgang samles til maksimalt 20 enheder. Se her, hvordan det skrider frem.
tekst

Redningsberedskabet i Danmark er inddelt i et kommunalt basisberedskab (86 enheder) og et statsligt overbygningsberedskab (6 operative centre).

Det kommunale beredskabs opgaver består dels af driftsopgaver som brandsluknings- og redningsopgaver, dels af myndighedsopgaver som brandtilsyn og forebyggende foranstaltninger.

En analyse fra Deloitte viste i 2012, at det ville være muligt at gennemføre store effektiviseringer på beredskabsområdet.

Skriv hvad du søger