Nyhedsmagasinet Danske Kommuner nr. 07 / 2014

Stik fingeren i jorden – ikke spaden

De danske kommuner driver cirka 44.000 plejecenterpladser. Med de kommende års demografiske udvikling kan det ved simpel fremskrivning forventes, at der skal bygges 12.000 ekstra pladser over de næste 10 år og cirka 32.000 ekstra pladser inden 2033. Men måske skal man ikke lave simpel fremskrivning. Måske skal der findes andre, bedre og billigere løsninger.
tekst Lone Jørgensen og Søren Sønderby

I skrivende stund er der i Danmark cirka 44.000 plejeboliger hovedsageligt fordelt på plejecentre og plejehjem. De bebos anslået af knap 2.500 under 67, cirka 11.500 mellem 67 og 80 og cirka 30.000 over 80 år. Men hvordan ser behovet ud om 10 år? Og om 20? Det tager cirka tre år at bygge et plejecenter, men når det først er bygget – uanset om vi taler om nybyggeri, renovering eller konsolidering af eksisterende boligmasse – så står det gerne i 25 til 50 år. Vurderes behovet for højt, har man pålagt kommunen betydelige meromkostninger i en lang årrække.

Et bud på den fremtidige udvikling kunne for eksempel udtrykkes som uændret serviceniveau – udmøntet gennem uændret dækningsgrad – og fremskrevet via befolkningsfremskrivningerne fra Danmarks Statistik. Anvendes disse tal på landsplan, er der om 10 år behov for mindst 56.000 plejeboliger – eller en udbygning med 12.000 pladser. Om 20 år er behovet efter en tilsvarende fremskrivning 76.000 plejeboliger – svarende til 32.000 nye plejeboliger, eller hvad der svarer til en samlet kommunal årlig merudgift på rundt regnet 10 milliarder kroner.

Tallene dækker over betydelige forskelle kommunerne imellem. Nogle har i en periode oplevet faldende efterspørgsel efter plejeboliger og er aktuelt i gang med nedlæggelse, andre har en boligmasse, der nødvendigvis skal renoveres, og andre igen står ufravigeligt over for udbygningsbehov på grund af en (nyligt) aldrende befolkning. Og i alle kommuner står man med borgere, der ikke ønsker en plejebolig, selv om det (måske?) ville være billigere for kommunen. Anbefalingerne i denne artikel er principielt relevante uanset ovenstående. Det handler grundlæggende om at være særledes varsom – og måske lidt pessimistisk – i forudsigelserne af behovet om både 10 og 20 år. Man kunne jo starte med en række overvejelser.

Fremtidens ældres ønsker

Ældrelivet har altid været under transformation, men der er indiskutabelt sket meget over de senere årtier. Alene det forhold, at vi lever længere, har selvsagt betydning for behovet for plejeboliger. Men det betyder ikke, at vi skal leve flere år på et plejecenter. Forskning peger på, at et ekstra leveår giver to raske leveår. Skal plejecentrene levere en senere og kortere indsats, skal vi bruge færre pladser.

Skriv hvad du søger