Nyhedsmagasinet Danske Kommuner nr. 07 / 2014

Kort nyt

tekst Rudi Holm

Ældremilliard både til pleje og selvhjælp

Alle landets kommuner har søgt det fulde beløb på den såkaldte ældremilliard, som blev vedtaget i forbindelse med finansloven, oplyser Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold. 37 procent af milliarden går til bedre praktisk hjælp og personlig pleje, cirka 34 procent til de svageste ældre, som eksempelvis er på plejehjem, 26 procent til en styrket rehabiliterings- og genoptræningsindsats og 3 procent til såkaldte andre initiativer. •

Kommuner høres om velfærds-OPP

Folk i kommunerne skal nu også inddrages i en analyse af offentligt-privat samarbejde på velfærdsområderne. Efter hård kritik fra flere sider bøjede Finansministeriet sig for nylig for at få ”data og interviews med relevante aktører i kommunerne” med i rapporten. Ministeriet har derfor genudbudt opgaven, som ellers var gået til konsulentvirksomheden McKinsey & Company.

– Vi ønsker fortsat at blive klogere på offentligt-privat samarbejde i kommunerne, så vi bedre kan vurdere både fordele og ulemper på forskellige områder. Den oprindelige tidsplan var for stram, og derfor afsætter vi nu væsentligt mere tid til analysen, siger finansminister Bjarne Corydon (S).

Oprindelig skulle analysen have været afrapporteret den 19. marts. Nu forventer Finansministeriet først, at den afsluttes til sommer. • 

Manglende vandplaner for EU-domstolen

Det er ikke kun de danske kommuner, der utålmodigt venter på de statslige vandmiljøplaner. EU gør det også. Her er tålmodigheden dog nu brugt op. EU-Kommissionen har indbragt Danmark for EU-Domstolen på grund af de manglende vandplaner. Planerne skulle have været vedtaget inden december 2009 og have betydet såkaldt ”god tilstand” i de danske vandløb i 2015.

Den nye miljøminister Kirsten Brosbøl (S) siger, at hun forventer vandplanerne vedtaget i løbet af medio 2014. •

Medarbejder vidnede imod udvalgs-formand

En miljømedarbejder i Haderslev Kommune måtte for nylig vidne i retten imod sin udvalgsformand Benny Bonde (LA), der også er viceborgmester. Benny Bonde stod anklaget for at have fyldt tre søer på sine marker op med jord.

Dommeren udsatte sagen, fordi Bondes forsvarer fik draget tvivl om beregningsmetoderne for de såkaldte søer. Benny Bonde har flere gange tidligere fået domme for at have overtrådt naturbeskyttelsesloven i forbindelse med sit landbrug. •

Kommuner vægter individuelle vurderinger højest

Skriv hvad du søger