Foto: Claus Bech / Scanpix
Foto: Claus Bech / Scanpix
Nyhedsmagasinet Danske Kommuner nr. 34 / 2014

Stenbæk har en god mavefornemmelse

En fusion af kommunernes og regionernes organisation er et godt modspil til et folketing, der i stigende grad giver embedsmænd i centraladministrationen alt for lang line. Det mener regionsrådsformand Jens Stenbæk (V).
tekst Sidsel Boye

Regionsrådsformand på Sjælland og tidligere borgmester Jens Stenbæk er en af det lokale demokratis bedste venner. Og for ham er planen om at fusionere Danske Regioner og KL først og fremmest et rigtigt skridt i retning af at styrke den lokale indflydelse og muligheden for at træffe lokale beslutninger.

– Jeg brænder for det demokratiske råderum, men det bliver sværere og sværere og mere besværligt at sikre det på grund af den omsiggribende centralisering og detailstyring, og hidtil har vi ikke i kommuner og regioner formået at tage opgøret med regeringen og centraladministrationen. Derfor er det dejligt med det meget tydelige budskab fra KL’s formand Martin Damm (V) om nødvendigheden af at skabe en enstrenget organisation, som skal kæmpe for det decentrale Danmark, siger Stenbæk. 

Min umiddelbare reaktion var begejstring. Jeg frydede mig over at høre KL’s formand Martin Damms meget klare og tydelige budskaber ved lanceringen.

Jens Stenbæk (V), formand for Region Sjælland

Skriv hvad du søger