Foto: Håkon Jansson / Polfoto
Foto: Håkon Jansson / Polfoto
Nyhedsmagasinet Danske Kommuner nr. 34 / 2014

Kamp om det kommunale selvstyre i landsretten

Kommuner og stat tørner sammen i to meget usædvanlige sager i Østre og Vestre Landsret. Sagerne vil vise, hvor hegnspælene for det kommunale selvstyre står.
tekst Rudi Holm

Københavns gamle operahus fra 1702 til 1708 lægger rammer til. Kommuner og stat er aktørerne. Omdrejningspunktet er vand og kloakker og millioner af kroner.

Når scenen om kort tid bliver sat i Østre Landsret i Bredgade i København, vil det dog ikke kun handle om regnvand og penge. Noget større er på spil – nemlig de grundlæggende juridiske principper for samspillet mellem stat og kommuner. 

Sagen udspringer af reformen af vandsektoren, hvor kommunerne blev tvunget til at selskabsgøre deres vand- og spildevandsforsyninger. Sigtet var dels at adskille kommunerne fra både at være myndighedsudøver og forsyningsvirksomhed, dels at høste en beregnet effektiviseringsgevinst på 1,6 milliarder kroner. I den forbindelse fik Forsyningssekretariatet under Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen rollen som statslig vagthund. Sekretariatet fik endvidere opgaven at fastsætte prislofter, så selskaberne blev så omkostningseffektive som muligt. I den sammenhæng kom Forsyningssekretariatet helt ned i detaljen og fik kigget på hvert enkelt selskabs driftsomkostninger og indtægter.

Skriv hvad du søger