Tiden er inde til en fusion af KL og Danske Regioner, sagde formændene Bent Hansen og Martin Damm på fredagens pressemøde på Radisson Blu Royal i København. Foto: Jakob Carlsen
Tiden er inde til en fusion af KL og Danske Regioner, sagde formændene Bent Hansen og Martin Damm på fredagens pressemøde på Radisson Blu Royal i København. Foto: Jakob Carlsen
Nyhedsmagasinet Danske Kommuner nr. 33 / 2014

Sammen står vi stærkere

Et samlet KL og Danske Regioner vil givet det decentrale Danmark en stærkere stemme, lyder det fra foreningernes to formænd. De arbejder nu på en fusion, der træder i kraft i 2018.

Den årlige armlægning med finansministeren om økonomiaftalerne bliver måske lidt nemmere for kommunerne og regionerne fremover. Hvis formændene for KL og Danske Regionerne får magt, som de har agt, slår de to organisationer nemlig pjalterne sammen med virkning fra 2018.

– Med den stærke detailstyring, der sker af det decentrale Danmark, mener vi, tiden er inde til at opruste og danne en endnu stærkere organisation. Og finansministeren kan sådan set også godt begynde at opruste nu, for vi vil stå meget stærkt. Vi vil repræsentere cirka tre fjerdedele af den offentlige sektor, sagde KL’s formand, Kalundborgs borgmester Martin Damm (V), på et pressemøde i fredags. 

Til kamp mod snitflader

Det skal være slut med at se opgaver falde ned i den afgrundsdybe kløft, der også er kendt som snitfladen mellem kommuner og regioner. Fremover skal fokus være på, hvordan opgaverne løses bedst – og det bliver de ifølge de to fusionsparter så tæt på borgerne som muligt. 

/ScaledImages/_Global_Artikelbilleder_2014_DK-33___Side-8-1_263.jpg

– Vi har to velfungerende systemer, men der er brug for at skabe bedre sammenhæng. Det giver højere kvalitet i velfærden, og det er fremtiden, lød det fra formanden for Danske Regioner og regionsrådsformand i Midtjylland, Bent Hansen (S).

Men er fusionen ikke bare en slags livsforsikring til regionerne, der nærmest siden fødslen har været terminalpatienter? Slet ikke, lød det samstemmende fra de to formænd.

– Jeg kan ikke se, at det her er første skridt mod at afvikle regionerne. Det er udtryk for, at vi ikke sidder passivt og venter på, at nogen kommer med en eller anden dagsorden, vi ikke kender om to, fem eller syv år. Vi vil være med til at modernisere den offentlige sektor, og derfor forholder vi os til, hvad der er godt for velfærdssamfundet her og nu, sagde Bent Hansen.

– Det her er ikke et signal om noget som helst andet end det, vi siger, det er. Nemlig at vi gerne vil stå sammen om at sikre det decentrale Danmark, sagde han.

Ingen løber med pengene

Sammenholdet mellem KL og Danske Regioner har ellers været til at overse, erkender begge parter i den nye fusion.

– Vi har haft modsatrettede interesser. Når vi nu går sammen, får vi nogle gode diskussioner internt, som hidtil har foregået eksternt. Det bliver mere komplekst, men det er altid prisen for at få mere indflydelse, sagde Martin Damm efter pressemødet.

Bent Hansen ser frem til, at de to organisationer smelter sammen til én stemme ved det finansministerielle forhandlingsbord. Det vil nemlig minimere risikoen for, at pengeposen er tom.

– Der har kørt et spil til økonomiforhandlingerne. Var kommunerne nu løbet med alle pengene, så der ikke var nogen til os? Og omvendt. Vi har ikke været gode nok til at koordinere og tale sammen. Vi er blevet grebet af spillet og har tænkt mest på, hvad vi hver især kunne få ud af det. Men det spil er slut, for det skader det decentrale Danmark. •

Sådan bliver den nye forening

Formandsposten tilfalder en kommunalpolitiker, mens to næstformænd vil være udpeget fra henholdsvis regionerne og kommunerne. Dermed vil ét parti reelt ikke kunne sætte sig på hele
formandskabet. 

Bestyrelsen skal i første omgang bestå af 25 medlemmer – 17 fra kommunerne og otte fra regionerne. Derefter er planen, at bestyrelsen består af 21, som udpeges uden nogen fast fordeling. 

KL’s administrerende direktør Kristian Wendelboe forbliver administrerende direktør, mens den nuværende administrerende direktør i Danske Regioner, Adam Wolf, bliver viceadministrerende direktør. De to sammensætter en fælles direktion inden sommeren 2016. KL’s direktion består i dag af fire personer, mens Danske Regioners tæller fem. 

Organisationen ventes at træde i kraft samtidig med næste valgperiode, 1. januar 2018, mens KL’s og Danske Regioners sekretariater ventes sammenlagt allerede fra sommeren 2016. 

Sagt om fusion

– Det lyder som en god idé at samle kræfterne, og måske kunne man samtidig spare en del på den administrative front. 

John Engelhardt (V), borgmester, Glostrup

– Det er positivt at styrke det decentrale Danmark og styrke samarbejdet om servicen til borgerne. Pas nu på, at den videre proces ikke kun foregår hos de to formandskaber. 

Knud Erik Hansen (S), borgmester, Faxe

– Vi har behov for færre administrationslag, og en fusion ser jeg som et skridt i den rigtige retning. 

Hans Luunbjerg (V), borgmester, Kerteminde

– Risikoen er, at man skal spænde over endnu flere forskelligartede interesser, end foreningerne har skullet hidtil. KL er meget magtfuld i de spørgsmål, hvor man er enig. Men man kan forestille sig, at der fremover vil være flere emner, hvor kommuner og regioner simpelthen ikke har samme interesser.

Jens Blom-Hansen, professor i statskundskab, AU

– Hvad bliver navnet? RKL? Så kan R’et fjernes igen, når regionerne bliver nedlagt.

Morten Marinus (DF), kommunalordfører og viceborgmester, Jammerbugt

– Borgerkrigen i den kommunale familie er slut. Og så på årsdagen for Daytonaftalen!

Mikkel Haarder, direktør, EVA, tidl. centerchef i KL

– KL og danske regioner i bryllup. Spændende, hvad det kan betyde på sundhedsområdet og for finansiering af opgaveglidning.

Anders Broholm (V), byrådsmedlem, Frederikshavn, og folketingskandidat

Skriv hvad du søger