Nyhedsmagasinet Danske Kommuner nr. 33 / 2014

Mange borgmestre for fusion

Minirundspørge viser, at mange borgmestre er tilfredse med planerne om at lægge KL og Danske Regioner sammen.
tekst Rudi Holm

Planerne om at fusionere KL og Danske Regioner mødes generelt med tilfredshed blandt de borgmestre, der deltog i en hurtig rundspørge, som Nyhedsmagasinet Danske Kommuner gennemførte på dagen for offentliggørelsen.

Langt hovedparten af borgmestrene, 9 ud af 13, mener, at det er en god idé, at de to interesseorganisationer slår kludene sammen og danner fælles front i kampen for det decentrale Danmark.

– Det vil styrke vores forhandlingsposition med Folketinget, regering og ministerier for at sikre de borgernære aktiviteter, påpeger Solrøds borgmester Niels Hörup (V).

Skriv hvad du søger