Torsdag i sidste uge præsenterede regeringen, SF og Enhedslisten næste års finanslov. Set med kommunale øjne er der for mange puljer, der kan medføre bureaukrati for millioner. Foto: Jacob Ehrbahn / Polfoto
Torsdag i sidste uge præsenterede regeringen, SF og Enhedslisten næste års finanslov. Set med kommunale øjne er der for mange puljer, der kan medføre bureaukrati for millioner. Foto: Jacob Ehrbahn / Polfoto
Nyhedsmagasinet Danske Kommuner nr. 32 / 2014

Finanslov spilder millioner til bureaukrati

Nye puljer til dagtilbud og ældreområdet vil øge de administrative byrder i både stat og kommuner. Samtidig vil de skabe urealistiske forventninger i befolkningen, lyder advarslen fra kommunerne.
tekst Rudi Holm

Landets kommuner skal ud i et sandt puljekapløb næste år som følge af årets finanslovaftale mellem regeringen og SF og Enhedslisten. Og puljer betyder øget administration og bureaukrati.

– Der er to parter, der får ekstra arbejde ud af dette her. Den ene er de kommunale administrationer, som skal søge og dokumentere. Den anden er den statslige del af administrationen, som skal modtage alle disse ansøgninger, behandle dem og bagefter give en bevilling og følge op på, hvordan det er gået med pengene. Hvordan staten vil prioritere sine ressourcer, skal jeg ikke blande mig i, men i den kommunale verden vil vi meget hellere ud i daginstitutionerne og arbejde med kvalitetsudvikling end at bruge penge på mere bureaukrati, siger formanden for Børne- og Kulturchefforeningen Eik Møller som en kommentar til, at der årligt over de næste fire år bliver sat 250 millioner puljekroner af til flere pædagoger i vuggestuer og børnehaver.

Det er prisværdigt, at regeringen og forligspartierne med finansloven vil styrke den borgernære velfærd i kommunerne. Men det er stærkt beklageligt, at det sker i form af bureaukratiske puljer med ansøgninger og opfølgninger.

KL’s formand Martin Damm (V)

Skriv hvad du søger